• Cavite line: (+6346) 481-8000
  • Manila line: (+632) 988-3100

ARTICLES IN EVENTS


Free Endoscopy

Free Endoscopy
May 26, 2016 5:06 pm

Posted by: Francis Camañag

Laging masakit ang lalamunan? Nagdurugo ang ilong? Barado ang ilong? Hirap lumunok? Namamaos? Laging sinisipon?

Magpunta sa DLSUMC Out-Patient Department para sa LIBRENG ENDOSCOPY NG ILONG AT LALAMUNAN Abril 27-30, 2016 Oras ng pagpaparehistro: 7:00 – 9:00 ng umaga

Para sa mga katanungan o karagdagang kaalaman, maaaring tumawag sa  DLSUMC ENT Office: (046) 481-8000 o (02) 988-3100, local 1340.