×

Outpatient Department (OPD) Schedule

March 18, 2020 | 11:32 am

Ang DLSUMC ay nagpapatupad ng bagong schedule ng konsultasyon sa Outpatient Department (OPD).

Tingnan ang larawan sa ibaba upang malaman ang mga detalye.

Mananatili po ang mga nabanggit na schedule hanggang sa susunod na anunsyo.

Maraming salamat sa inyong pag-unawa.

Other News


No Visitors Policy

March 17, 2020 | 2:44 pm


COVID-19 Advisory

March 17, 2020 | 11:31 am


10% Discount on Fecal Occult Blood Test

February 26, 2020 | 9:40 am